Centre de documentació

El centre de documentació, disponible per als Amics de Monvínic, acull en els prestatges de roure una complerta i rigorosa selecció de tots els llibres, revistes, guies de publicació anual i catàlegs de subhastes que són avui referència ineludible en el cosmos del vi. Són centenars de publicacions que permeten explorar, literalment, totes les àrees del coneixement vínic, i que haurien de garantir que des de l’aficionat fins a l’expert més docte en la matèria hi poguessin trobar sempre una resposta als seus dubtes i curiositats. Un centre, en definitiva, permanentment actualitzat, que esdevé així una peça clau de l’engranatge, una columna insubstituïble d’aquest edifici.